Kalendar zdravlja

VAŽNO OBAVEŠTENJE!!!

PROMENA RADNOG VREMENA U SLUŽBAMA DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO


U Domu zdravlja Kraljevo od sutra, 12. maja 2020.godine važi novo radno vreme. Sve službe vraćaju se na režim rada od pre uvođenja vanrednog stanja, a to znači da će sve službe koje rade u 2 smene raditi od 7 do 13.30 časova i od 13.30 do 20 časova. Služba hitne medicinske pomoći radi uobičajeno 24 časa.
Novo rado vreme važi i za Kovid ambulantu koja će, takođe od sutra, raditi od 9 do 17 časova.


RADNO VREME DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO ZA VREME VASKRŠNJIH PRAZNIKA


Dom zdravlja Kraljevo obaveštava da će tokom vaskršnjih praznika Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece i Služba stomatološke zdravstvene zaštite raditi od 7.00 do 18 časova.
Od 7 do 13 časova radiće ambulante Mataruška Banja, Ribnica, Ženeva i Ušće, kao i Služba za zdravstvenu zaštitu žena i Služba kućnog lečenja i nege.
Služba za hitnu medicinsku pomoć radi uobičajeno.

Rad trijažne ambulante ( KOVID ambulanta) za respiratorna i febrilna stanja, koja se nalazi u zgradi Medicine rada, je nepromenjen: od 7 do 22 časa. Brojevi telefona su:

036/301-707
060/576 22 80
060/576 22 81
060/576 22 82

Brojevi telefona KOL CENTRA Doma zdravlja Kraljevo za odraslo stanovištvo su: 301-672 od 7 do 18 časova i 060/568 29 00 od 18 do 7 časova.

Brojevi telefona KOL CENTRA za decu predškolskog i školskog uzrasta su: 301-578 od 7 do 18 časova i 060/576 22 57 od 18 do 7 časova.


OD DANAS 31.03.2020. 24-ČASOVNO DEŽURSTVO U RESPIRATORNOJ AMBULANTI DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO


Odrasli pacijenti sa povišenom temperaturom, sa ili bez simptoma suvog kašlja ili nedostatka vazduha, javljaće se na pregled u ambulantu "Centar", ulica Cara Lazara 63, bez obzira na izabranog lekara. Ambulanta je otvorena radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID 19 i zaštite stanovništva od ove bolesti.

Radno vreme ambulante je 24 časa.

Brojevi telefona su:
036/301-707
060/5762280
060/5762281
060/5762282


OBAVEŠTENJE IZ SLUŽBE KUĆNOG LEČENJA I NEGE


Za izdavanje potvrde o kretanju lica koja neguju nepokretne pacijente 2 puta dnevno, za period zabrane kretanja od 17 do 19 časova, potrebno je javiti se načelniku Službe za kućno lečenje i negu Doma zdravlja Kraljevo, dr Miroslavu Daničiću, na telefon 301-776 ili u prostorijama ove službe i to u periodu od 12.30 do 13.30 časova.
Potrebni su sledeći podaci:
ime, prezime, matični broj i tačna adresa pacijenta
ime, prezime, matični broj, kontakt telefon i adresa negovatelja.


Obaveštenje za roditelje


PEDIJATRI DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO, PORED REDOVNOG RADA, DEŽURAĆE U SVOJIM PROSTORIJAMA SVAKOGA DANA OD 18 DO 22 ČASA.


Istorijat

Osnovni zadatak Doma zdravlja je da sprovodi mere primarne zdravstvene zaštite na svojoj teritoriji u skladu sa zakonom. Formiran je kao Dom narodnog zdravlja još 1954. godine od delova gradske poliklinike, sreske ambulante, dečjeg dispanzera, školske ambulante, antituberkuloznog dispanzera i zubne službe. Predstavlja kvalitetan skok u zdravstvenoj zaštiti stanovništva. Do sada je prošao kroz mnoge transformacije, spajanja i razdvajanja pojedinih jedinica. Ubrzo po njihovom osnivanju, već 1956. godine, ATD se osamostaljuje, a zatim i školski i dečji dispanzer i postaju samostalne ustanove na budžetu opštine i sreza.

Godine 1957. obavljena je nova organizacija socijalnog i zdravstvenog osiguranja. Formirani su komunalni zavodi za socijalno i zdravstveno osiguranje, pa se i zdravstvena služba prilagođava toj reorganizaciji. Novim zakonom o zdravstvenim ustanovama primat je dat preventinvoj zdravstvenoj zaštiti. Specijalističku službu, koja je izvesno vreme radila u ordinacijama Doma zdravlja, 1957. godine preuzima opšta bolnica u novoizgrađenom objektu uz bolnicu.

Godine 1961. dolazi do izdvajanja i zubne poliklinike iz Doma zdravlja i prelazi u samostalnu ustanovu.

Za prvog upravnika Doma narodnog zdravlja 1954. godine postavljen je dr Dušan Radenković, a potom se na mestu upravnika smenjuju mlađi posleratni lekari: dr Jovan Nikolajević, dr Andreja Milatović, dr Milenko Mojsilović, dr Velja Filipović, dr Desimir Sretović, sve do integracije 1967. godine kada se u okviru Medicinskog fakulteta formira Služba opšte medicinske i hitne pomoći. Posle više od deset godina rada u okviru Medicinskog centra, 1975. godine ponovo se, kao posebna celina, formira Dom zdravlja sa direktorom na čelu. Do danas njegovim radom rukovodili su: dr Blagoje Miladinović, specijalista maksilofacijalne hirurgije, dr Aleksandar Rafailović, specijalista opšte medicine, dr Ilija Blagojević, lekar opšte prakse, dr Rodoljub Jovanović, specijalista opšte medicine, dr Ljubomir Stefanović, specijalista opšte medicine, subspecijalista reumatologije, dr Vesna Ćupić, specijalista imunologije, dr Zoran Pešić, specijalista stomatološke protetike, msc.dr Mirjana Krčevinac, specijalista opšte medicine.

Nakon izdvajanja Doma zdravlja iz Zdravstvenog centra “ Studenica” 23.maja 2014. godine, na čelo ove samostalne zdravstvene ustanove dolazi dr Ljubomir Stefanović, specijalista opšte medicine, subspecijalista reumatologije.

Danas, u okviru Doma zdravlja rade sledeće službe:

  • Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva
  • Služba za zdravstvenu zaštitu dece predškolskog i školskog uzrasta
  • Služba za zdravstvenu zaštitu žena
  • Služba za zdravstvenu zaštitu radnika
  • Služba za hitnu medicinsku pomoć sa sanitetskim prevozom
  • Služba za polivalentnu patronažu
  • Služba za kućno lečenje i negu
  • Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu
Dom Zdravlja Kraljevo © 2020