Kalendar zdravlja

VAŽNO OBAVEŠTENJE!!!

PROMENA RADNOG VREMENA U SLUŽBAMA DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO


U Domu zdravlja Kraljevo od sutra, 12. maja 2020.godine važi novo radno vreme. Sve službe vraćaju se na režim rada od pre uvođenja vanrednog stanja, a to znači da će sve službe koje rade u 2 smene raditi od 7 do 13.30 časova i od 13.30 do 20 časova. Služba hitne medicinske pomoći radi uobičajeno 24 časa.
Novo rado vreme važi i za Kovid ambulantu koja će, takođe od sutra, raditi od 9 do 17 časova.


RADNO VREME DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO ZA VREME VASKRŠNJIH PRAZNIKA


Dom zdravlja Kraljevo obaveštava da će tokom vaskršnjih praznika Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece i Služba stomatološke zdravstvene zaštite raditi od 7.00 do 18 časova.
Od 7 do 13 časova radiće ambulante Mataruška Banja, Ribnica, Ženeva i Ušće, kao i Služba za zdravstvenu zaštitu žena i Služba kućnog lečenja i nege.
Služba za hitnu medicinsku pomoć radi uobičajeno.

Rad trijažne ambulante ( KOVID ambulanta) za respiratorna i febrilna stanja, koja se nalazi u zgradi Medicine rada, je nepromenjen: od 7 do 22 časa. Brojevi telefona su:

036/301-707
060/576 22 80
060/576 22 81
060/576 22 82

Brojevi telefona KOL CENTRA Doma zdravlja Kraljevo za odraslo stanovištvo su: 301-672 od 7 do 18 časova i 060/568 29 00 od 18 do 7 časova.

Brojevi telefona KOL CENTRA za decu predškolskog i školskog uzrasta su: 301-578 od 7 do 18 časova i 060/576 22 57 od 18 do 7 časova.


OD DANAS 31.03.2020. 24-ČASOVNO DEŽURSTVO U RESPIRATORNOJ AMBULANTI DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO


Odrasli pacijenti sa povišenom temperaturom, sa ili bez simptoma suvog kašlja ili nedostatka vazduha, javljaće se na pregled u ambulantu "Centar", ulica Cara Lazara 63, bez obzira na izabranog lekara. Ambulanta je otvorena radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID 19 i zaštite stanovništva od ove bolesti.

Radno vreme ambulante je 24 časa.

Brojevi telefona su:
036/301-707
060/5762280
060/5762281
060/5762282


OBAVEŠTENJE IZ SLUŽBE KUĆNOG LEČENJA I NEGE


Za izdavanje potvrde o kretanju lica koja neguju nepokretne pacijente 2 puta dnevno, za period zabrane kretanja od 17 do 19 časova, potrebno je javiti se načelniku Službe za kućno lečenje i negu Doma zdravlja Kraljevo, dr Miroslavu Daničiću, na telefon 301-776 ili u prostorijama ove službe i to u periodu od 12.30 do 13.30 časova.
Potrebni su sledeći podaci:
ime, prezime, matični broj i tačna adresa pacijenta
ime, prezime, matični broj, kontakt telefon i adresa negovatelja.


Obaveštenje za roditelje


PEDIJATRI DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO, PORED REDOVNOG RADA, DEŽURAĆE U SVOJIM PROSTORIJAMA SVAKOGA DANA OD 18 DO 22 ČASA.


Menadžment

DIREKTOR: Msc dr Mirjana Krčevinac, specijalista opšte medicine i menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite

imgNaslovnaRođena je 1962. godine u Kraljevu, Medicinski fakultet završila je u Beogradu, a specijalizaciju opšte medicine na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. Od početka, posao obavlja u Domu zdravlja u Kraljevu.

 Načelnik službe Opšte medicine bila je od 2001. do 2005. godine, a za direktora Doma zdravlja postavljena je novembra 2005. do januara 2014. godine.

Jedan je od organizatora uspešnog Pilot projekta „Izabrani lekar“ (2001–2004), pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta.

 Dom zdravlja na čijem se čelu nalazila je 2005. i 2009. godine proglašen za najbolji Dom zdravlja u Srbiji, a 2008. godine je postigao Akreditaciju visokog stepena od 92,56 % i time postao najbolje akreditovani Dom zdravlja među prvih šesnaest pilot Domova zdravlja.

 Bila je član:

 • Radne grupe Ministarstva zdravlja za unapređenje kvaliteta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti;
 • Radne grupe Ministarstva zdravlja za akreditaciju domova zdravlja;
 • Radne grupe na izradi vodiča dobre prakse – Dispepsija;
 • Stručne komisije Ministarstva zdravlja za izradu Nacionalnog programa za prevenciju karcinoma debelog creva;
 • Radne grupe Ministarstva zdravlja za izradu strategije za unapređenje kvaliteta;
 • Republičke stručne komisije za utvrđivanje usaglašenosti softvera sa tehnološkim i funkcionalnim zahtevima za uspostavljanje Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema.

 Kao konsultant učestvovala je u procesu implementacije i treninga za Internacionalnu klasifikaciju za primarnu zdravstvenu zaštitu usvojenu od Svetskog udruženja porodičnih lekara.

Član je tima koji je učestvovao na izradi stare i nove verzije softvera za primarnu zdravsvenu zaštitu koji se koristi u kraljevačkom Domu zdravlja, a što je rađeno u organizaciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Svetske banke.

 Bila je predstavnik Doma zdravlja koji je izabran za referentni u projektu „Reforma politike primarne zdravstvene zaštite na Balkanu“, kanadske Agencije za razvoj i bila je član rukovodeće Radne grupe tog projekta.

 Povremeno angažovana u projektima Kapitacija Evropske unije i DILS Svetske banke kao prezenter primera dobre prakse na uvođenju kapitacije

 Završila akademske studije menadžmenta u zdravstvu na Medicinskom fakultetu u Beogradu, u organizaciji Ministarstva zdravlja i Evropske unije. Odbranila master-akademski rad pod nazivom „Efekti primene integrisane komunikacije na   menadžment kvaliteta performansi zdravstvene ustanove“ 15.03.2011. godine i stekla akademsko zvanje Master iz menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite.

Koordinator „SMART KER PROJEKT“ ( 2013. godine) odobrenog od strane Evropske komisije u okviru „Dekade starih“ u cilju pokrivanja socijalnih i zdravstvenih potreba.

Ispred Lokalne samouprave učestvovala kao član radne grupe za izradu strategije socijalne politike grada Kraljeva (2010) i kao član radne grupe za podršku izradi strategije integralnog urbanog razvoja centralne gradske zone Kraljeva (2013).

 Od značajnijih sertifikata poseduje:

 • Sertifikat za menadžera u zdravstvu;
 • Sertifikat za menadžera za kvalitet;
 • Sertifikat Kolaborativnog centra Svetske zdravstvene organizacije za timski rad;
 • Sertifikat za spoljašnjeg ocenjivača Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova.
 • Sertifikat Internacionalne specijalističke škole za  skrining i  prevenciju kancera, kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa u organizacinji Evropskog centra za mir i razvoj.

Ima veći broj napisanih stručnih radova i publikacija.

Kontakt telefon: 036/301-624

GLAVNA SESTRA DOMA ZDRAVLJA

Slavica Radojević, vms

Telefon: 301-624

PR DOMA ZDRAVLJA

Anđelka Planojević

Telefon: 301-624

E-mail: office@dzkraljevo.co.rs

Dom Zdravlja Kraljevo © 2020