Kalendar zdravlja

Služba za zdravstvenu zaštitu dece predškolskog i školskog uzrasta

U Službi za zdravstvenu zaštitu dece predškolskog i školskog uzarsta radi 17 lekara specijalista pedijatrije, na specijalizaciji su 4 lekara. U Službi radi 31 medicinskih sestara od kojih: 25 sa srednjom stručnom spremom, 6 viših medicinskih sestara.

 • Zdravstvena zaštita predškolske dece – radi ukupno 8 specijalista pedijatrije i 14 medicinskih sestara
 • Zdravstvena zaštita školske dece – radi ukupno 9 lekara specijalista pedijatrije, 2 lekara opšte medicine i 14 medicinskih sestara.
 • Razvojno savetovalište – 1 logoped, 2 psihologa, 1 pedagog

PREDŠKOLSKA AMBULANTA:

Tim 1

 • Dr Jelena Zubljić, specijalista pedijatrije
 • Sestra Aleksandra Glibetić Telefon: 310-576

Tim 2

 • Dr Nataša Milenković, specijalista pedijatrije
 • Sestra Slobodanka Mitrović Telefon: 301-576

Tim 3

 • Dr Slavica Sočanac, specijalista pedijatrije
 • Sestra Anđela Bogdanović Telefon: 301-573

Tim 4

 • Dr Katarina Catić, specijalista pedijatrije
 • Sestra Snežana Ilić Telefon: 301-574

Tim 5

 • Dr Petar Igov, specijalista pedijatrije
 • Sestra Gordana  Savić Telefon:301-573

Tim 6

 • Dr Gordana Gvozdenović, specijalista pedijatrije
 • Sestra Ljiljana Paunović Telefon: 301-575

Tim 7

 • Dr Mira Kaličanin, specijalista pedijatrije
 • Sestra Drinka Veljović Telefon: 301-574

Tim 8

 • Dr Gordana Bilibajkić, specijalista pedijatrije
 • Sestra Ana Vukadinović Telefon: 301-574

ŠKOLSKA AMBULANTA:

Tim 9

 • Dr Miloš Erdoglija, specijalista pedijatrije
 • Sestra Slavica Milosavljević Telefon: 301-524

Tim 10

 • Dr Danijela Lukić, specijalista pedijatrije
 • Sestra Jasminka Debeljaković Telefon: 301-525

Tim 11

 • Dr Mirjana Babić Glavčić, lekar opšte medicine
 • Sestra Jelena Radisavljević Telefon: 301-526

Tim 12

 • Dr Irena Marašević, specijalista pedijatrije
 • Sestra Radojka Šebek Telefon: 301-525

Tim 13

 • Dr Ivana Vukadinović, specijalista pedijatrije
 • Sestra Zorica Dragojlović Telefon: 301-526

Tim 14

 • Dr Marija Marić, specijalista pedijatrije
 • Sestra Dubravka Milenković Telefon: 301-526

Tim 15

 • Dr Marijana Marinković
 • Sestra Jelena Tošić Telefon: 301-524

Tim 16

 • Dr Vesna Đorđević, specijalista pedijatrije
 • Sestra Vesna Todorović Telefon: 301-558

Tim 17

 • Dr Tatjana Barlov, specijalista pedijatrije
 • Sestra Slavica Jović Telefon: 301-558

Načelnik: Dr Nataša Milenković, specijalista pedijatrije

Glavna sestra: Vms Snežana Božović

Radno vreme: 7:00 do 20:00

I smena od 7:00 do 14:00

II smena od 13:30 do 20:00

 

Svi pacijenti koji pripadaju Službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine primaju se i u slučaju kad zdravstvena knjižica nije overena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom Zdravlja Kraljevo © 2020