Календар здравља

Служба за здравствену заштиту деце предшколског и школског узраста

У Служби за здравствену заштиту деце предшколског и школског узарста ради 18 лекара специјалиста педијатрије, на специјализацији су 3 лекара. У Служби ради 29 медицинских сестара од којих: 26 са средњом стручном спремом, 1 виша медицинска сестра и 2 са високом стручном спремом.

 • Здравствена заштита предшколске деце – ради укупно 9 специјалиста педијатрије и 15 медицинских сестара
 • Здравствена заштита школске деце – ради укупно 9 лекара специјалиста педијатрије и 13 медицинских сестара.
 • Развојно саветовалиште – 2 логопеда и психолог

ПРЕДШКОЛСКА АМБУЛАНТА:

Тим 1

 • Др Јелена Зубљић, специјалиста педијатрије
 • Сестра Биљана Марковић Телефон: 310-576

Тим 2

 • Др Данијела Полугић, специјалиста педијатрије
 • Сестра Слободанка Митровић Телефон: 301-575

Тим 3

 • Др Славица Сочанац, специјалиста педијатрије
 • Сестра Зорица Савићевић Телефон: 301-573

Тим 4

 • Др Мирјана Крчаковић, специјалиста педијатрије
 • Сестра Снежана Илић Телефон: 301-574

Тим 5

 • Др Јасна Аврамовић, специјалиста педијатрије
 • Сестра Гоца Савић Телефон:301-573

Тим 6

 • Др Гордана Гвозденовић, специјалиста педијатрије
 • Сестра Љиљана Пауновић Телефон: 301-575

Тим 7

 • Др Мира Каличанин, специјалиста педијатрије
 • Сестра Дринка Вељовић Телефон: 301-574

Тим 8

 • Др Фера Бу Ђорђевић, специјалиста педијатрије
 • Сестра Надежда Ђорђевић Телефон: 301-576

ШКОЛСКА АМБУЛАНТА:

Тим 9

 • Др Наташа Миленковић, специјалиста педијатрије
 • Сестра Славица Милосављевић Телефон: 301-524

Тим 10

 • Др Данијела Лукић, специјалиста педијатрије
 • Сестра Јасминка Дебељаковић Телефон: 301-525

Тим 11

 • Др Катарина Цатић, специјалиста педијатрије
 • Сестра Јелена Радисављевић Телефон: 301-524

Тим 12

 • Др Милош Гостиљац, специјалиста педијатрије
 • Сестра Радојка Шебек Телефон: 301-525

Тим 13

 • Др Светлана Обрадовић Колаковић, специјалиста педијатрије
 • Сестра Зорица Драгојловић Телефон: 301-526

Тим 14

 • Др Петар Игов, специјалиста педијатрије
 • Сестра Мица Мирковић Телефон: 301-526

Тим 15

 • Др Ана Адамовић,специјалиста педијатрије
 • Сестра Јелена Тошић Телефон: 301-558

Тим 16

 • Др Весна Ђорђевић, специјалиста педијатрије
 • Сестра Весна Тодоровић Телефон: 301-558

Тим 17

 • Др Татјана Барлов, специјалиста педијатрије
 • Сестра Тијана Бркушанин Телефон: 301-558

Начелник: Др Наташа Миленковић, специјалиста педијатрије

Главна сестра: Вмс Славица Радојевић

Радно време: 7:00 до 20:00

I смена од 7:00 до 14:00

II смена од 13:30 до 20:00

 

Сви пацијенти који припадају Служби за здравствену заштиту деце и омладине примају се и у случају кад здравствена књижица није оверена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014