Kalendar zdravlja

Služba za zdravstvenu zaštitu radnika

Služba za zdravstvenu zaštitu radnika- pruža kompletnu zdravstvenu zaštitu radnicima: sve vrste prethodnih i periodičnih pregleda, sistematski i ciljani pregledi, pregledi vozača amatera, profesionalaca i vozača preko 65 godina starosti, pregledi za profesionalnu orjentaciju, sve vrste lekarskih uverenja ( radi zaposlenja svih zanimanja, za hraniteljstvo, starateljstvo, odlazak u inostranstvo i rad u inostranstvu, za upis na fakultet, studentski dom, za smeštaj u domove socijalne zaštite, za ličnu upotrebu). Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći na radnom mestu. Učešće lekara na izradi akta o proceni rizika na radnom mestu na zahtev radnih organizacija.. Pregledi za sve vrste sportskih aktivnosti.

Svi pregledi i lekarska uverenja mogu se odraditi u toku jednog radnog dana od 7:00 do 15:00 časova.

Svi preledi se obaljaju prema Zakonu o bezbednosti i zdravlja na radu, Pravilniku o prethodnim i periodičnim pregledima Sl.gl.br. 120/2007, Pravilniku o zdravstvenoj sposobnosti vozača motornih vozila Sl.gl.br.83/2011, ostalim pravilnicima propisanim zakonom.

Preglede obavlja stručni tim lekara specijalista medicine rada, psihologa, specijalista sportske medicine, edukovan tim medicinskih sestara, konsultanata, oftalmolog i neuropsihijatar.

NA PREGLEDE OBAVEZNO PONETI LIČNU KARTU ILI PASOŠ, A ZA VOZAČE I VOZAČKU DOZVOLU.

Tim lekara:

  • Dr Ljiljana Zlatić, specijalista medicine rada: Telefon: 301-676

Tim medicinskih sestara i funkcionalne dijagnostike:

  • Slađana Lekić, vms Telefon: 301-674
  • Dragana Grkajac Telefon: 301-729
  • Zorka Radović Telefon: 301-726

SPORTSKA MEDICINA

  • Dr Aleksandar Bukumira, specijalista sportske medicine Telefon: 301-710

Stručni saradnici:

  • Nada Stanić, psiholog Telefon: 301-725

Načelnik: Dr Ljiljana Zlatić, specijalista medicine rada

Glavna sestra: Vms, Slađana Lekić

Radno vreme: od 7:00 do 15:00 časova

Tel/faks: 036/311-860

Adresa: Cara Lazara 63, Kraljevo

Dom Zdravlja Kraljevo © 2020