Календар здравља

Служба за здравствену заштиту радника

Служба за здравствену заштиту радника- пружа комплетну здравствену заштиту радницима: све врсте претходних и периодичних прегледа, систематски и циљани прегледи, прегледи возача аматера, професионалаца и возача преко 65 година старости, прегледи за професионалну орјентацију, све врсте лекарских уверења ( ради запослења свих занимања, за хранитељство, старатељство, одлазак у иностранство и рад у иностранству, за упис на факултет, студентски дом, за смештај у домове социјалне заштите, за личну употребу). Оспособљавање радника за пружање прве помоћи на радном месту. Учешће лекара на изради акта о процени ризика на радном месту на захтев радних организација.. Прегледи за све врсте спортских активности.

Сви прегледи и лекарска уверења могу се одрадити у току једног радног дана од 7:00 до 15:00 часова.

Сви преледи се обаљају према Закону о безбедности и здравља на раду, Правилнику о претходним и периодичним прегледима Сл.гл.бр. 120/2007, Правилнику о здравственој способности возача моторних возила Сл.гл.бр.83/2011, осталим правилницима прописаним законом.

Прегледе обавља стручни тим лекара специјалиста медицине рада, психолога, специјалиста спортске медицине, едукован тим медицинских сестара, консултаната, офталмолог и неуропсихијатар.

НА ПРЕГЛЕДЕ ОБАВЕЗНО ПОНЕТИ ЛИЧНУ КАРТУ ИЛИ ПАСОШ, А ЗА ВОЗАЧЕ И ВОЗАЧКУ ДОЗВОЛУ.

Тим лекара:

  • Др Љиљана Златић, специјалиста медицине рада: Телефон: 301-676

Тим медицинских сестара и функционалне дијагностике:

  • Слађана Лекић, вмс Телефон: 301-674
  • Драгана Гркајац Телефон: 301-729
  • Зорка Радовић Телефон: 301-726

СПОРТСКА МЕДИЦИНА

  • Др Александар Букумира, специјалиста спортске медицине Телефон: 301-710

Стручни сарадници:

  • Нада Станић, психолог Телефон: 301-725

Начелник: Др Љиљана Златић, специјалиста медицине рада

Главна сестра: Вмс, Слађана Лекић

Радно време: од 7:00 до 15:00 часова

Тел/факс: 036/311-860

Адреса: Цара Лазара 63, Краљево

Dom Zdravlja Kraljevo © 2020