Kalendar zdravlja

Svetski dan bez duvana

Duvan  i bolesti srca i krvnih sudova

31. maj 2018. godine

Svake godine 31. maja, Svetska zdravstvena organizacija i njeni partneri obeležavaju Svetski dan bez duvana, ističući zdravstvene i druge rizike koji se povezuju sa upotrebom duvana i zalažu se za delotvorne politike kojima se smanjuje upotreba duvana. Tema Svetskog dana bez duvana 2018. godine je „Duvan  i bolesti srca i krvnih sudova“. Kampanja se obeležava pod sloganom „Duvan slama srca“

Kampanja treba da ukaže na povezanost između duvana i bolesti srca i krvnih sudova, uključujući i moždani udar, koje su vodeći uzrok smrti na svetu, kao moguće akcije i mere koje bi ključni činioci – država i javnost, trebalo da preduzmu da bi se smanjio rizik od nastanka srčanih bolesti nastalih zbog upotrebe duvana.

Ovogodišnja tema Svetskog  dana bez duvana 2018. je u skladu sa globalnim inicijativama i okolnostima čiji je cilj delovanje na epidemiju duvana i njen uticaj na javno zdravlje, posebno na umiranje i patnju miliona ljudi na svetu.

Dom zdravlja Kraljevo obeležio je Svetski dan bez duvana konferencijom za novinare na kojoj su govorili dr Dragan Đeković, specijalista za plućne bolesti, dr Miloš Gostiljac, pedijatar, dr Dragana Tendjera Milićević, specijalista socijalne medicine u Zavodu za javno zdravlje i vms Ana Kovačević, šefica Službe polivalntne patronaže.

Duvan je značajan faktor rizika za nastanak koronarne bolesti, moždanog udara i bolesti perifernih krvnih sudova.

Zbog kardiovaskularnih bolesti umire više ljudi nego od bilo koje druge bolesti u svetu, a 12% smrtnih slučajeva izazvanih  kardivaskularnim bolestima  nastaje zbog upotrebe duvana i izloženosti duvanskom dimu. Duvan je drugi vodeći faktor rizika za  kardiovaskularne  bolesti, odmah iza povišenog krvnog pritiska. Globalna epidemija duvana usmrti preko 7 miliona ljudi svake godine, a od toga skoro

„Dokazana je direktna pvvezanost učestalosti pušenja i sa brojnim plućnim oboljenjima, akutni bronhitis, opstruktivne bolesti pluća, pa do najtežih HOBP i karcinom pluća, kazao je dr Dragan Đeković, specijalista za plućne bolesti.

Prema zvaničnim podacima 34% žena i 31% mušakaraca ( kod srednjoškolaca) konzumira cigarete.

„ Jedna trećina kod svih adolescenaata je prvu cigaretu probala od 12. do 14. godine života, a oko 7% dece je počelo da puši cigarete od 11. godine života. Najveći broj pušača je kod četrnaestogodišnjaka, naveo je dr Miloš Gostiljac, pedijatar.

„ Baveći se zdravstveno vaspitnim radom, uočili smo, iz godine u godinu, da u uzrastu od 6. do 7. razreda deca sve više znaju o štetnosti duvanskog dima, a s druge strane nam sve veći broj osnovaca u anketama potvrđuje da je sve veći broj počeo da konzumira cigarete ili je makar probalo cigarete. Trudimo se da vaspitnim radom i predavanjima koja održavamo u školama skrenemo deci pažnju o štetnosti duvanskog dima, kazala je vms Ana Popović.

Svetski dan bez duvana 2018.godine  ima za cilj da ukaže na vezu između korišćenja duvanskih proizvoda i srčanih i drugih kardiovaskularnih bolesti, poveća svest u širim slojevima stanovništva o uticaju upotrebe duvana i izloženosti duvanskom dimu na kardiovaskularni sistem, pruži mogućnost da se javnost, država i drugi obavežu da će zaštiti ljude od upotrebe duvanskih proizvoda i stimuliše države da jačaju primenu dokazano efikasnih mera kontrole duvana MROWER koje potiču iz Okvirne konvencije o kontroli duvana.

Mere Svetske zdravstvene organizacije nazvane u skladu su sa Okvirnom konvencijom o kontroli duvana i države bi trebalo da ih primene da bi se smanjila upotreba duvana i da bi se stanovništvo zaštitilo od nezaraznih hroničnih bolesti, “ rekla je dr Dragana Tendjera Milićević.

Uprkos tome što je poznat uticaj duvana na srce i što postoji više načina da se smanji posledično umiranje i obolevanje, znanje stanovništva o tome da je duvan jedan od vodećih uzroka kardiovaskulatnih bolesti je nedovoljno.01 04 03 02

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014