Календар здравља

ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО: ГОДИНА НА ИЗМАКУ УСПЕШНИЈА ОД ПРЕТХОДНЕ

Дом здравља Краљево је и у овој 2023. изузетно добро финансијски пословао. У односу на редовна средства РФЗО према Дому здравља, остварили смо 22 635 000 динара додатних средстава захваљујући томе што смо кроз е фактуре тј.услуге, оправдали сва средства РФЗО. Ова додатна средства смо реализовали кроз Анексе уговора са РФЗО благовремено и без застоја, рекла је вд директорке Дома здравља Краљево, мсц.др Мирјана Крчевинац и истиче:

„Приход из сопствених средстава у 2023.години је за 25 одсто већи у односу на претходну годину, тако да смо у току ове године у оквиру капиталних улагања ( набавка возила, медицинске и административне ореме) издвојили близу  3 000 000 динара из ових поменутих средстава, а у 2022. то је износило око  1 250 000 динара. Што се тиче обавеза, наша установа нема никаква дуговања а по основу средстава РФЗО, а у зависности од преноса средстава, на које не можемо да утичемо, све обавезе измирујемо у року од 45 дасна иако је законски рок 90 дана“.

Кажу да је зближавање почетак, остајање заједно напредак, а  сарађивање успех. Дом здравља Краљево у 2023.години био је на путу сталног напретка и успеха, захваљујући заједништву, сарадњи и међусобној доброј комуникацији. Крај године је и време када се подсећамо шта смо све урадили у 2023. Обележиле су је бројне активности и реализовани пројекти о чему смо редовно обавештавали јавност.

И ове године смо приредили свечани коктел на којем смо, заједно са нашим сарадницима и пријатељима, прославили успехе Дома здравља Краљево уз очекивање да ће наредна 2024.година бити још успешнија на задовољство и запослених и корисника наших услуга.

koktel

Dom Zdravlja Kraljevo © 2020