Kalendar zdravlja

JEDNODNEVNO ANKETIRANJE PACIJENATA U DOMU ZDRAVLJA KRALJEVO

Procena zadovoljstva korisnika je jedan od osnovnih elemenata unapređenja kvaliteta rada zdravstvenih ustanova i preduslov kvalitetne zaštite a predstavlja meru stava pacijenta prema lekaru, sistemu zdravstvene zaštite i dobijene medicinske nege. Inicijativa za dobijanje informacije o zadovoljstvu korisnika kod nas potiče od Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Zadovoljstvo pacijenata ne zavisi samo od karakteristika pružene zadravstvene zaštite već i od karakteristika samog pacijenta, od njegovih očekivanja i sklonosti da kritikuje i pohvaljuje.

U Domu zdravlja Kraljevo u toku je jednodnevno anketiranje pacijenata u službama opšte medicine, zdravstvene zaštite dece, zdravstvene zaštite žena i dečjoj stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti.

“Naši korisnici su sa zadovoljstvom prihvatili anketiranje i ono se obavlja neometano. Anketa je potpuno anonimna i na doborovqnoj bazi. Naši pacijenti će imati priliku da kroz anketu iskažu kako doživljavaju rad ovih službi, rekla je glavna sestra Doma zdravlja Kraljevo, vms Gordana Šarac.

Za istraživanje se koriste standardizovani anonimni upitnici posebno dizajnirani za svaku službu u okviru primarne zdravstvene zaštite. Odgovori se procenjuju od “veoma nezadovoljan” do “veoma zadovoljan”. Na osnovu rezultata moći će da se vidi da li su menadžeri ustanova rezultate prethodnih istraživanja iskorisili kao smernice za unapređenje kvaliteta pruženih usluga u zdravstvenim ustanovama i da li je došlo do njihovog poboljšanja.

01 00 03 02

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014