Календар здравља

Служба за стоматолошку здравствену заштиту

 

СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

Служба за стоматолошку здравствену заштиту је организациона јединица Дома здравља“Краљево“која пружа стоматолошке услуге из домена дечије и превентивне стоматологије,ортопедије вилица,болести зуба са ендодонцијом,пародонтологије и оралне медицине,оралне хирургије и стоматолошке протетике.

Служба је подељена у четири организационе јединице:

 • Одељење дечије и превентивне стоматологије
 • Одељење ортопедије вилица
 • Одељење опште и специјалистичке стоматологије
 • Одсек зуботехничке лабораторије

ОДЕЉЕЊЕ ДЕЧИЈЕ И ПРЕВЕНТИВНЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ

Амбуланте:

 • дечији Дом здравља
 • школске амбуланте: ОШ“Чибуковачки партизани“, ОШ“IV краљевачки батљон“, ОШ“Димитрије Туцовић“, Предшколска установа „Младост“, ОШ“Вук Караџић“, ОШ“Свети Сава“, ТШЦ“14.октобар“, Медицинска школа , пољопривредна школа „ДрЂорђе Радић“.

ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ У ОДЕЉЕЊУ ДЕЧИЈЕ И ПРЕВЕНТИВНЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ:

 1. Др Олгица Лешевић-шеф одељења Специјалиста деч.и прев.стоматол.
 2. Др Сузана Вучетић –Специјалиста деч.и прев.стоматологије
 3. Др Бранка Обреновић-Специјалиста деч.и прев.стоматологије
 4. Др Виолета Каровић-Специјалиста деч.и прев.стоматологије
 5. Прим.Др Марица Поповић-Специјалиста деч.и прев.стомат.
 6. Др Весна Курјак-Специјалиста деч.и прев.стоматологије
 7. Др Марија Гороња Петровић-Специјалиста деч.и прев.стомат.
 8. Др Ксенија Анђушић Милосављевић-Спец.деч.и прев.стомат.
 9. Др Шарлота Вучинић-Доктор стоматологије
 10. Др Јелица Гарић Ћирковић-Доктор стоматологије
 11. Др Драган Станковић-Доктор стоматологије
 12. Др Олга Обрадовић-Доктор стоматологије
 13. Др Александар Марковић-Доктор стоматологије
 14. Др Биљана Којић-Спец.стом.прот-Доктор стом.
 15. Др Јасминка Бошковић-Доктор стоматологије
 16. Др Биљана Почуча –на специјализацији
 17. Др Биљана Радосављевић-на специјализацији
 18. Др Сузана Павловић-на специјализацији

ОДЕЉЕЊЕ ОРТОПЕДИЈЕ  ВИЛИЦА

 1. Др Драгана Кочовић-шеф одељења-Спец.ортопедије вилица
 2. Др Верица Јовановић-Специјалиста ортопедије вилица
 3. Др Ана Симовић-на специјализацији

ОДЕЉЕЊЕ ОПШТЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ

Амбуланте:

 • у згради Поликлинике,амб.Рибница ,амб.Ушће
 • РТГ

ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ У ОДЕЉЕЊУ ОПШТЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ:

 1. Др Драгана Премовић-Специјалиста опште стоматологије
 2. Др Зоран Пешић-Спец.стом.протетике-Доктор стоматологије
 3. Др Светислав Поповић-Доктор стоматологије
 4. Др Дејан Стоисављевић-Доктор стоматологије

ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ ГРАНЕ:

 1. Др Србислав Златојевић-шеф одељења-Специј.стоматол.протетике
 2. Др Данијела Менковић-Специјалиста болести зуба и ендодонције
 3. Др Вера Перуничић Јелић-Специјалиста пародонтологије и оралне медицине
 4. Др Драгана Брадић-Специјалиста оралне хирургије

ОДСЕК ЗУБОТЕХНИЧКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

зубни техничар Слободан Сувочесмаковић –шеф одсека

Наћелник службе : Др Драгана Премовић-Специјалиста опште стоматологије

Главна сестра : Снежана Миленковић

Служба стоматолошке здравствене заштите представља научно-наставну базу за обављање дела специјалистичког стажа за докторе стоматологије,обавезног приправничког стажа за стоматологе,стоматолошке сестре и зубне техничаре.

 • радно време од 7-14 и од 13.30 -20.30
 • телефони у одељењу дечије и превентивне стоматологије:301-519; 301-520; 301-521; 301-523
 • телефони у одељењу опште и специјалистичке стоматологије: 301-660; 301-661; 301-662; 301-663; 301-664; 301-665; 301-665; 301-666; 301-667; 301-668; 301-669; 301-670; 301-671

ПРАВО НА СТОМАТОЛОШКЕ УСЛУГЕ ИЗ ОБАВЕЗНОГОСИГУРАЊА

1. У потпуности на терет обавезног здравственог осигурања-прегледи и лечење болести уста и зуба:

 • деца до навршених 18 годинаживота односно до краја прописаног средњошколског образовања  односно високошколског образовања,а најкасније до 26 година живота (осим компликација каријеса и вађења зуба као последица каријеса где се плаћа партиципација 50динара)
 • осим протетских услуга ,код жена у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја
 • старија лица тешко телесно или душевно ометена у развоју ,као и лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилица
 • у оквиру преоперативног и постоперативног третмана  малигних болести максилофацијалног предела
 • указивање  хитне стоматолошке здравствене заштите за одрасло становништво

2. Уз партиципацију од 10% од цене здравствене услуге:

 • прегледи и лечење уста и зуба,изузев протетског збрињавања, пре операције срца и трансплантацје бубрега

3. Уз партиципацију од 20% од цене здравствене услуге:

 • прегледи и лечење у вези са повредом зуба и костију лица

4. Уз партиципацију од 35% од утврђене цене здравствене услуге:

 • алрилатна тотална и парцијална (субтотална) протеза код лица старијих од 65 година
 • прегледи и лечења уста и зуба код деце до навршених 18 година ,односно до краја прописаног средњошколског образовања  односно високошколског образовања а најкасније до 26 године у случају неодазивања на законом прописане превентивне прегледе.
Dom Zdravlja Kraljevo © 2014