Календар здравља

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!!!

ПРОМЕНА РАДНОГ ВРЕМЕНА У СЛУЖБАМА ДОМА ЗДРАВЉА КРАЉЕВО


У Дому здравља Краљево од сутра, 12. маја 2020.године важи ново радно време. Све службе враћају се на режим рада од пре увођења ванредног стања, а то значи да ће све службе које раде у 2 смене радити од 7 до 13.30 часова и од 13.30 до 20 часова. Служба хитне медицинске помоћи ради уобичајено 24 часа.
Ново радо време важи и за Ковид амбуланту која ће, такође од сутра, радити од 9 до 17 часова.


РАДНО ВРЕМЕ ДОМА ЗДРАВЉА КРАЉЕВО ЗА ВРЕМЕ ВАСКРШЊИХ ПРАЗНИКА


Дом здравља Краљево обавештава да ће током васкршњих празника Служба за здравствену заштиту одраслог становништва, Служба за здравствену заштиту предшколске и школске деце и Служба стоматолошке здравствене заштите радити од 7.00 до 18 часова.
Од 7 до 13 часова радиће амбуланте Матарушка Бања, Рибница, Женева и Ушће, као и Служба за здравствену заштиту жена и Служба кућног лечења и неге.
Служба за хитну медицинску помоћ ради уобичајено.

Рад тријажне амбуланте ( КОВИД амбуланта) за респираторна и фебрилна стања, која се налази у згради Медицине рада, је непромењен: од 7 до 22 часа. Бројеви телефона су:

036/301-707
060/576 22 80
060/576 22 81
060/576 22 82

Бројеви телефона КОЛ ЦЕНТРА Дома здравља Краљево за одрасло становиштво су: 301-672 од 7 до 18 часова и 060/568 29 00 од 18 до 7 часова.

Бројеви телефона КОЛ ЦЕНТРА за децу предшколског и школског узраста су: 301-578 од 7 до 18 часова и 060/576 22 57 од 18 до 7 часова.


OD DANAS 31.03.2020. 24-ČASOVNO DEŽURSTVO U RESPIRATORNOJ AMBULANTI DOMA ZDRAVLJA KRALJEVO


Odrasli pacijenti sa povišenom temperaturom, sa ili bez simptoma suvog kašlja ili nedostatka vazduha, javljaće se na pregled u ambulantu "Centar", ulica Cara Lazara 63, bez obzira na izabranog lekara. Ambulanta je otvorena radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID 19 i zaštite stanovništva od ove bolesti.

Radno vreme ambulante je 24 časa.

Brojevi telefona su:
036/301-707
060/5762280
060/5762281
060/5762282


ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ СЛУЖБЕ КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА И НЕГЕ


За издавање потврде о кретању лица која негују непокретне пацијенте 2 пута дневно, за период забране кретања од 17 до 19 часова, потребно је јавити се начелнику Службе за кућно лечење и негу Дома здравља Краљево, др Мирославу Даничићу, на телефон 301-776 или у просторијама ове службе и то у периоду од 12.30 до 13.30 часова.
Потребни су следећи подаци:
име, презиме, матични број и тачна адреса пацијента
име, презиме, матични број, контакт телефон и адреса неговатеља.


Обавештење за родитеље


ПЕДИЈАТРИ ДОМА ЗДРАВЉА КРАЉЕВО, ПОРЕД РЕДОВНОГ РАДА, ДЕЖУРАЋЕ У СВОЈИМ ПРОСТОРИЈАМА СВАКОГА ДАНА ОД 18 ДО 22 ЧАСА.


Служба за стоматолошку здравствену заштиту

 

СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

Служба за стоматолошку здравствену заштиту је организациона јединица Дома здравља“Краљево“која пружа стоматолошке услуге из домена дечије и превентивне стоматологије,ортопедије вилица,болести зуба са ендодонцијом,пародонтологије и оралне медицине,оралне хирургије и стоматолошке протетике.

Служба је подељена у четири организационе јединице:

 • Одељење дечије и превентивне стоматологије
 • Одељење ортопедије вилица
 • Одељење опште и специјалистичке стоматологије
 • Одсек зуботехничке лабораторије

ОДЕЉЕЊЕ ДЕЧИЈЕ И ПРЕВЕНТИВНЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ

Амбуланте:

 • дечији Дом здравља
 • школске амбуланте: ОШ“Чибуковачки партизани“, ОШ“IV краљевачки батљон“, ОШ“Димитрије Туцовић“, Предшколска установа „Младост“, ОШ“Вук Караџић“, ОШ“Свети Сава“, ТШЦ“14.октобар“, Медицинска школа , пољопривредна школа „ДрЂорђе Радић“.

ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ У ОДЕЉЕЊУ ДЕЧИЈЕ И ПРЕВЕНТИВНЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ:

 1. Др Олгица Лешевић-шеф одељења Специјалиста деч.и прев.стоматол.
 2. Др Сузана Вучетић –Специјалиста деч.и прев.стоматологије
 3. Др Бранка Обреновић-Специјалиста деч.и прев.стоматологије
 4. Др Виолета Каровић-Специјалиста деч.и прев.стоматологије
 5. Прим.Др Марица Поповић-Специјалиста деч.и прев.стомат.
 6. Др Весна Курјак-Специјалиста деч.и прев.стоматологије
 7. Др Марија Гороња Петровић-Специјалиста деч.и прев.стомат.
 8. Др Ксенија Анђушић Милосављевић-Спец.деч.и прев.стомат.
 9. Др Шарлота Вучинић-Доктор стоматологије
 10. Др Јелица Гарић Ћирковић-Доктор стоматологије
 11. Др Драган Станковић-Доктор стоматологије
 12. Др Олга Обрадовић-Доктор стоматологије
 13. Др Александар Марковић-Доктор стоматологије
 14. Др Биљана Којић-Спец.стом.прот-Доктор стом.
 15. Др Јасминка Бошковић-Доктор стоматологије
 16. Др Биљана Почуча –на специјализацији
 17. Др Биљана Радосављевић-на специјализацији
 18. Др Сузана Павловић-на специјализацији

ОДЕЉЕЊЕ ОРТОПЕДИЈЕ  ВИЛИЦА

 1. Др Драгана Кочовић-шеф одељења-Спец.ортопедије вилица
 2. Др Верица Јовановић-Специјалиста ортопедије вилица
 3. Др Ана Симовић-на специјализацији

ОДЕЉЕЊЕ ОПШТЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ

Амбуланте:

 • у згради Поликлинике,амб.Рибница ,амб.Ушће
 • РТГ

ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ У ОДЕЉЕЊУ ОПШТЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ:

 1. Др Драгана Премовић-Специјалиста опште стоматологије
 2. Др Зоран Пешић-Спец.стом.протетике-Доктор стоматологије
 3. Др Светислав Поповић-Доктор стоматологије
 4. Др Дејан Стоисављевић-Доктор стоматологије

ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ ГРАНЕ:

 1. Др Србислав Златојевић-шеф одељења-Специј.стоматол.протетике
 2. Др Данијела Менковић-Специјалиста болести зуба и ендодонције
 3. Др Вера Перуничић Јелић-Специјалиста пародонтологије и оралне медицине
 4. Др Драгана Брадић-Специјалиста оралне хирургије

ОДСЕК ЗУБОТЕХНИЧКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

зубни техничар Слободан Сувочесмаковић –шеф одсека

Наћелник службе : Др Драгана Премовић-Специјалиста опште стоматологије

Главна сестра : Снежана Миленковић

Служба стоматолошке здравствене заштите представља научно-наставну базу за обављање дела специјалистичког стажа за докторе стоматологије,обавезног приправничког стажа за стоматологе,стоматолошке сестре и зубне техничаре.

 • радно време од 7-14 и од 13.30 -20.30
 • телефони у одељењу дечије и превентивне стоматологије:301-519; 301-520; 301-521; 301-523
 • телефони у одељењу опште и специјалистичке стоматологије: 301-660; 301-661; 301-662; 301-663; 301-664; 301-665; 301-665; 301-666; 301-667; 301-668; 301-669; 301-670; 301-671

ПРАВО НА СТОМАТОЛОШКЕ УСЛУГЕ ИЗ ОБАВЕЗНОГОСИГУРАЊА

1. У потпуности на терет обавезног здравственог осигурања-прегледи и лечење болести уста и зуба:

 • деца до навршених 18 годинаживота односно до краја прописаног средњошколског образовања  односно високошколског образовања,а најкасније до 26 година живота (осим компликација каријеса и вађења зуба као последица каријеса где се плаћа партиципација 50динара)
 • осим протетских услуга ,код жена у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја
 • старија лица тешко телесно или душевно ометена у развоју ,као и лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилица
 • у оквиру преоперативног и постоперативног третмана  малигних болести максилофацијалног предела
 • указивање  хитне стоматолошке здравствене заштите за одрасло становништво

2. Уз партиципацију од 10% од цене здравствене услуге:

 • прегледи и лечење уста и зуба,изузев протетског збрињавања, пре операције срца и трансплантацје бубрега

3. Уз партиципацију од 20% од цене здравствене услуге:

 • прегледи и лечење у вези са повредом зуба и костију лица

4. Уз партиципацију од 35% од утврђене цене здравствене услуге:

 • алрилатна тотална и парцијална (субтотална) протеза код лица старијих од 65 година
 • прегледи и лечења уста и зуба код деце до навршених 18 година ,односно до краја прописаног средњошколског образовања  односно високошколског образовања а најкасније до 26 године у случају неодазивања на законом прописане превентивне прегледе.
Dom Zdravlja Kraljevo © 2020