Календар здравља

Служба за здравствену заштиту одраслог становништва

Под покровитељством Међународног комитета Црвеног крста, у сарадњи са Министарством здравља, Републичким фондом за здравствено осигурање и великим бројем других институција, у краљевачком Дому здравља се од 2001. до 2004. године реализовао пројекат основних здравствених услуга под називом “ Изабрани лекар”. Замишљен превасходно као помоћ избеглом и расељеном становништву, као и оном социјално угроженом, временом је прерастао у модел за реформу примарне здравствене заштите у Србији.

Служба за здравствену заштиту одраслог становништва Дома здравља Краљево намењена је пружању здравствених услуга за преко 110 000 одраслих становника. У овој служби раде :

-61 лекар: 29 специјалиста опште медицине и 32 доктора опште медицине. Изабраних лекара: 57.

-78 медицинске сестре, од којих 9 са ВСС.

У Служби за здравствену заштиту одраслог становништва ради се по систему тимова које чине лекар и медицинска сестра. Покрива територију са 26 пунктова, при чему број тимова по пункту зависи од броја становника.

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ПОЛИКЛИНИКА:

1.Др Соња Челебић, спец.опште медицине

2.Прим.др Гордана Стојковић, спец.опште медицине

3.Др Весна Кошанин, спец.опште медицине

4.Др Стојанка Ратковић, спец.опште медицине

5.Др Нада Бојанић, спец.опште медицине

6.Мсц.др Мирјана Крчевинац, спец.опште медицине и здравственог менаџмента

7.Др Биљана Петровић,спец.опште медицине

8.Др Славица Костић,спец.опште медицине

9.Др Марија Ивановић, спец.опште медицине

10.Др Славица Виријевић, спец.опште медицине

11.Др Данијела Кувекаловић, спец.опште медицине

12.Др Данијела Ђоковић, спец.опште медицине

13.Др Љубомир Стефановић, спец.опште медицине

14.Др Марија Мурганић, доктор медицине

15.Др Јелена Лазић, спец.опште медицине

Радно време: од 7:00 до 20:00 часова

I смена од 7:00 до 14:00 часова

II смена од 13:30 до 20:00 часова

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА РИБНИЦА:

1.Др Лидија Коматина, доктор медицине

2.Др Биљана Ђурић, доктор медицине

3.Др Вања Андрић, доктор медицине

4.Др Маријана Матовић Секулић, доктор медицине

5.Др Владимир Трифуновић, доктор медицине

Телефон: 036/332-234

Радно време: од 7:00 до 20:00 часова

I смена од 7:00 до 14:00 часова

II смена од 13:30 до 20:00 часова

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ЦЕНТАР

1.Др Снежана Кнежевић, спец.опште медицине

2.Др Биљана Срећковић, спец.опште медицине

3.Др Мирјана Јефтић, спец.медицине рада

4.Др Гојко Филиповић, спец.опште медицине

5.Др Наташа Мијић Пауновић, доктор медицине

6.Др Слађана Виријевић, спец.опште медицине

Телефони: 301-707 и 301-723

Радно време: од 7:00 до 20:00 часова

I смена од 7:00 до 14:00 часова

II смена од 13:30 до 20:00 часова

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД

1.Др Слађана Брајевић Милошевић, доктор медицине

2.Др Љиљана Ђуровић, спец.опште медицине

3.Др Биљана Марјановић, спец.опште медицине

Телефон: 392-459

Радно време: од 7:00 до 20:00 часова

I смена од 7:00 до 14:00 часова

II смена од 13:30 до 20:00 часова

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ЖЕНЕВА

1.Др Љиљана Векић, спец.опште медицине

2.Др Светлана Шћепановић, спец.опште медицине

3.Др Милена Радовановић, спец.опште медицине

4.Др Весна Стојановић, спец.опште медицине

Телефон: 332 -280

Радно време: од 7:00 до 20:00 часова

I смена од 7:00 до 14:00 часова

II смена од 13:30 до 20:00 часова

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ЖИЧА

1.Др Светлана Николић, доктор медицине

Радно време: од 7:00 до 14:00 часoва

2.Др Мирослав Радуловић, доктор медицине

Радно време: уторак и четвртак II смена од 14:00 до 19:00

Телефон: 5416-044

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА МАТАРУШКА БАЊА

1.Др Драгана Драганић Жунић, доктор медицине

2.Др Наташа Хинић, доктор медицине

3.Др Сојка Каличанин, спец.опште медицине

Телефон: 5411-104

Радно време: од 7:00 до 20:00 час

I смена од 7:00 до 14:00 часова

II смена од 13:30 до 20:00 часова

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА КОВАЧИ

1.Др Тања Станојевић, доктор медицине

Телефон: 334-841

Радно време: од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА УШЋЕ

1.Др Ана Дугалић, доктор медицине

2.Др Драгослав Дугалић, спец.опште медицине

3.Др Анђелка Дугалић, доктор медицине

Телефон: 5430-114

Радно време: од 7:00 до 20:00 часoва

I смена од 7:00 до 14:00 часова

II смена од 13:30 до 20:00 часова

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ЧИБУКОВАЦ

1.Др Милица Дикић, спец.опште медицине

2.Др Соња Перић Радуловић, спец.опште медицине

3.Др Бојана Трикош, доктор медицине

Телефон: 331-996

Радно време: од 7:00 до 20:00 часoва

I смена од 7:00 до 14:00 часова

II смена од 13:30 до 20:00 часова

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ВРБА

1.Др Ирена Петковић, доктор медицине

Телефон: 865-133

Радно време: од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА РАТИНА

Др Оливера Матијевић, доктор медицине

Телефон: 862-023

Радно време: од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА РОЋЕВИЋИ

1.Др Ана Вучковић, доктор медицине

Телефон: 825-301

Радно време: од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА САМАИЛА

Др Младена Калајџић, спец.опште медицине

Телефон: 882-183

Радно време: од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ЛАЂЕВЦИ

1.Др Роксанда Стојановић, доктор медицине

Телефон: 851-455

Радно време: од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА БОГУТОВАЦ

1.Др Данијела Јанковић Петровић, доктор медицине

Телефон: 5826-004

Радно време: уторак и четвртак од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ВИТАНОВАЦ

1.Др Тања Милићевић, доктор медицине

Телефон: 871-050

Радно време: од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ВИТКОВАЦ

1.Др Марија Марић, доктор медицине

Телефон: од 7.30 до 14.30

Радно време: од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА МИЛОЧАЈ

1.Др Данијела Јанковић Петровић, доктор медицине

Телефон: 5855-207

Радно време: понедељак, среда и петак од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА СТУБАЛ

1.Др Татјана Обрадовић, доктор медицине

Телефон: 876-401

Радно време: од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА СТУДЕНИЦА

1.Др Слађана Вукомановић, доктор медицине

Телефон: 5436-194

Радно време: од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ГОДАЧИЦА

1.Др Ђорђе Обрадовић, доктор медицине

Телефон: 5877-740

Радно време: од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА СТАРАЧКИ ДОМ

1.Др Весна Кузмановић, доктор медицине

Телефон: 5411-352

Радно време: од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА БЕРАНОВАЦ

1.Др Мирослав Радуловић, доктор медицине

Телефон: 371-027

Радно време: понедељак, среда и петак од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА РУДНО

1.Др Бранимир Дугалић, доктор медицине

Телефон: 5437-204

Радно време: понедељак, среда и петак од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАБНТА КОНАРЕВО

1.Др Катарина Томашевић, спец. опште медицине

Телефон: 822-630

Радно време: од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЛЕКАРИ ЗА ЗАМЕНУ

1.Др Милица Матовић, доктор медицине

2.Др Јелена Милашиновић, доктор медицине

 

НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ

1.Др Бојана Трикош

2.Др Наташа Петровић

2.Др Ана Маринковић

2.Др Весна Димитријевић

 

Начелник службе: др Соња Челебић, специјалиста опште медицине

Телефон: 301-703

Главна сестра: Љиљана Митровић, виша медицинска сестра.

Телефон: 301-700

 

 

 

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014