Календар здравља

Служба за здравствену заштиту одраслог становништва

Под покровитељством Међународног комитета Црвеног крста, у сарадњи са Министарством здравља, Републичким фондом за здравствено осигурање и великим бројем других институција, у краљевачком Дому здравља се од 2001. до 2004. године реализовао пројекат основних здравствених услуга под називом “ Изабрани лекар”. Замишљен превасходно као помоћ избеглом и расељеном становништву, као и оном социјално угроженом, временом је прерастао у модел за реформу примарне здравствене заштите у Србији.

Служба за здравствену заштиту одраслог становништва Дома здравља Краљево намењена је пружању здравствених услуга за преко 110 000 одраслих становника. У овој служби раде :

-73 лекар: 27 специјалиста опште медицине и 46 доктора опште медицине. Изабраних лекара: 58.

-83 медицинске сестре, од којих 8 са ВСС.

У Служби за здравствену заштиту одраслог становништва ради се по систему тимова које чине лекар и медицинска сестра. Покрива територију са 26 пунктова, при чему број тимова по пункту зависи од броја становника.

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ПОЛИКЛИНИКА:

1.Др Соња Челебић, спец.опште медицине

2.Др Наташа Петровић, спец.опште медицине

3.Др Весна Кошанин, спец.опште медицине

4.Др Стојанка Ратковић, спец.опште медицине

5.Др Оливера Петровић, лекар на специјализацији

6.Мсц.др Мирјана Крчевинац, спец.опште медицине и здравственог менаџмента

7.Др Биљана Петровић, спец.опште медицине

8.Др Вања Блажић, доктор медицине

9.Др Марија Ивановић, спец.опште медицине

10.Др Славица Виријевић, спец.опште медицине

11.Др Данијела Кувекаловић, спец.опште медицине

12.Др Данијела Ђоковић, спец.опште медицине

13.Др Роксанда Стојановић, доктор медицине

14.Др Јелена Милашиновић, доктор медицине

Радно време: од 7:00 до 20:00 часова

I смена од 7:00 до 14:00 часова

II смена од 13:30 до 20:00 часова

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА РИБНИЦА:

1.Др Лидија Коматина, доктор медицине

2.Др Биљана Ђурић, доктор медицине

3.Др Вања Андрић, доктор медицине

4.Др Милица Матовић, доктор медицине

5.Др Јелена Маркулић, доктор медицине

Телефон: 036/301 980, 036/301 981, 036/301 982

Радно време: од 7:00 до 20:00 часова

I смена од 7:00 до 14:00 часова

II смена од 13:30 до 20:00 часова

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ЦЕНТАР

1.Др Марина Симовић, доктор медицине

2.Др Биљана Срећковић, спец.опште медицине

3.Др Ана Маринковић, спец.опште медицине

4.Др Бојана Трикош, спец.опште медицине

5.Др Дијана Бигић Грујић, доктор медицине

6.Др Слађана Виријевић, спец.опште медицине

Телефони: 301-728 и 301-723

Радно време: од 7:00 до 20:00 часова

I смена од 7:00 до 14:00 часова

II смена од 13:30 до 20:00 часова

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД

1.Др Светлана Вучетић, доктор медицине

2.Др Љиљана Ђуровић, спец.опште медицине

3.Др Биљана Марјановић, спец.опште медицине

Телефон: 392-459

Радно време: од 7:00 до 20:00 часова

I смена од 7:00 до 14:00 часова

II смена од 13:30 до 20:00 часова

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ЖЕНЕВА

1.Др Јелена Лазић, спец.опште медицине

2.Др Светлана Шћепановић, спец.опште медицине

3.Др Милена Радовановић, спец.опште медицине

4.Др Весна Стојановић, спец.опште медицине

Телефон: 332 -280, 323-797

Радно време: од 7:00 до 20:00 часова

I смена од 7:00 до 14:00 часова

II смена од 13:30 до 20:00 часова

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ЖИЧА

1.Др Светлана Николић, доктор медицине

Радно време: од 7:00 до 14:00 часoва

Телефон: 5416-044

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА МАТАРУШКА БАЊА

1.Др Драгана Драганић Жунић, доктор медицине

2.Др Наташа Хинић, доктор медицине

3.Др Сојка Каличанин, спец.опште медицине

Телефон: 5411-104

Радно време: од 7:00 до 20:00 час

I смена од 7:00 до 14:00 часова

II смена од 13:30 до 20:00 часова

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА КОВАЧИ

1.Др Тања Станојевић, доктор медицине

Телефон: 334-841

Радно време: од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА УШЋЕ

1.Др Ана Дугалић, доктор медицине

2.Др Драгослав Дугалић, спец.опште медицине

3.Др Душан Луковић, доктор медицине

4.Др Анђелка Дугалић, лекар на специјализацији

Телефон: 5430-114, 5430-662

Радно време: од 7:00 до 20:00 часoва

I смена од 7:00 до 14:00 часова

II смена од 13:30 до 20:00 часова

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ЧИБУКОВАЦ

1.Др Милица Дикић, спец.опште медицине

2.Др Соња Перић Радуловић, спец.опште медицине

3.Др Тања Милићевић, спец.опште медицине

Телефон: 331-996, 355-520

Радно време: од 7:00 до 20:00 часoва

I смена од 7:00 до 14:00 часова

II смена од 13:30 до 20:00 часова

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ВРБА

1.Др Ирена Петковић, доктор медицине

Телефон: 865-133

Радно време: од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА РАТИНА

Др Оливера Матијевић, доктор медицине

Телефон: 5862-023

Радно време: од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА РОЋЕВИЋИ

1.Др Александар Лазић, доктор медицине

Телефон: 825-301

Радно време: од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА САМАИЛА

Др Тања Обрадовић, доктор медицине

Телефон: 036-5882-183

Радно време: од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ЛАЂЕВЦИ

1.Др Јована Симић, доктор медицине

Телефон: 5851-455

Радно време: од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА БОГУТОВАЦ

1.Др Александар Лазић, доктор медицине

Телефон: 5826-004

Радно време: уторак и четвртак од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ВИТАНОВАЦ

1.Др Андријана Антић, доктор медицине

Телефон: 5871-050

Радно време: од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ВИТКОВАЦ

1.Др Бојана Дедовић, доктор медицине

Телефон: 5873-885

Радно време: од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА МИЛОЧАЈ

1.Др Александра Петричковић, доктор медицине

Телефон: 5855-207

Радно време: понедељак, среда и петак од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА СТУБАЛ

1.Др Дарко Јовановић, доктор медицине

Телефон: 5876-401

Радно време: од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА СТУДЕНИЦА

1.Др Јелена Пешовић Ђорић, доктор медицине

Телефон: 5436-194

Радно време: од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ГОДАЧИЦА

1.Др Јелена Марсенић, доктор медицине

Телефон: 5877-740

Радно време: од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА СТАРАЧКИ ДОМ

1.Др Весна Кузмановић, доктор медицине

Телефон: 5411-352

Радно време: од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА БЕРАНОВАЦ

1.Др Александра Петричковић, доктор медицине

Телефон: 371-027

Радно време: понедељак, среда и петак од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА РУДНО

1.Др Бранимир Дугалић, доктор медицине

Телефон: 5437-204

Радно време: понедељак, среда и петак од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАБНТА КОНАРЕВО

1.Др Данијела Јанковић Петровић, доктор медицине

Телефон: 822-630, 060-493-4280

Радно време: од 7:00 до 14:00 часoва

 

ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАБНТА ЛЕОНИ

1.Др Весна Димитријевић, спец.опште медицине

2.Др Марина Родић, доктор медицине

Телефон: 242-118

Радно време: од 7:00 до 20:00 часoва

 

НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ

1.Др Мирослав Радуловић

2.Др Оливера Петровић

3.Др Анђелка Дугалић

4.Др Данијела Јанковић Петровић

5.Др Маријана Матовић Секулић

 

Начелник службе: др Соња Челебић, специјалиста опште медицине

Телефон: 301-703

Главна сестра: Љиљана Митровић, виша медицинска сестра.

Телефон: 301-672

 

 

 

Dom Zdravlja Kraljevo © 2020