Kalendar zdravlja

U SAVETOVALIŠTU ZA MLADE OBELEŽEN 1. DECEMBAR, SVETSKI DAN BORBE PROTIV HIV/AIDS

Mere i aktivnosti u borbi protiv HIV infekcija i AIDS-a usmerene ka mladima su se pokazale kao najefikasniji i najjeftivniji metod za dugoročno rešavanje problema AIDS-a.

Studije sprovedene u 68 zemalja pokazale su da dobri programi edukacije mladih odlažu prvi polni odnos i štite seksualno aktivne adolescente.

U Savetovalištu za mlade smo obeležili vetski dan borbe protiv HIV/AIDS edukativnom radionicom na temu „Šta je to HIV, a šta SIDA“ kojoj su prisustvovali učenici Mašinsko tehničke škole „14 oktobar“.

Druženje smo upotpunili interaktivnim „drvećem istina i zabluda“ kako bi mladi u potpunosti iskristalisali i proverili stečeno znanje.

Radionici su prisustvovali glumci kraljevačkog pozorišta Kristina Jevtić i Stefan Milikić koji su čitali istinite ispovesti HIV pozitivnih pacijenata.

 

Šta je HIV?

HIV je skraćenica za virus humaneimunodeficijencije koji napada i bespovratno uništava odbrambene ćelije organizma domaćina CD4 T limfocite. Širenju bolesti doprinosi dug period inkubacije / latentni, period prozora /. U periodu kada je inficirana HIV-om osoba se oseća i izgleda zdravo, pa ukoliko se nije testirala ne mora da zna da je zaražena. Istovremeno ona može HIV da prenese ukoliko ne koristi zaštitu svom seksualnom partneru, odnosno partnerima.

 

Šta je SIDA?

SIDA je bolest izazvana HIV-om. To je Sy stečenog imunološkog deficita koji nastaje kada HIV oslabi imuni sistem domaćina. To je neizlečiva bolest. Primenom određenih lekova može se donekle usporiti njen fatalni tok i značajno produžiti život obolelih.

 

Ko može da oboli?

Može da oboli svako bez obzira na uzrast i pol. Rizični oblici ponašanja su:

  • kada se ne koristi kondom pri svakom polnom odnosu
  • kada se često menjaju seksualni partneri
  • kada postoji sklonost ka vezama za jednu noć
  • kada se stupa u seksualne odnose pod uticajem alkohola i droga
  • kada se koristi zajednički pribor za pripremanje i ubrizgavanje droge
  • kada se dolazi bez zaštite u dodir sa ljudskom krvlju i sekretima

 

Kako se  HIV može preneti?

Može se preneti na 3 načina:

  • Nezaštićenim seksualnim odnosom sa zaraženom osobom
  • Inficiranom krvlju
  • Sa HIV inficirane majke na plod i to: u toku trudnoće, u toku porođaja i
  • dojenjem.

Virus se može nalaziti u: krvi, semenoj tečnosti i vaginalnom sekretu inficirane osobe odakle se preko mikropovreda na koži i sluzokoži može preneti u cirkulaciju.

 

Kako se možemo zaštiti?

Za sada jedino sredstvo koje štiti od PPI i infekcije HIV-om je kondom i to pod dva uslova:

– ako se pravilno koristi

-ako se koristi pri svakom polnom odnosu .

Mladi ljudi se mogu zaštititi od HIV-a samo ako su potpuno i pravilno informisani o infekciji HIV-om i merama zaštite i ako primenjuju stečeno znanje u svakodnevnom životu.

Za neke stvari u životu nema opravdanja, za stavri koje činimo ili ne činimo ugrožavajući pri tome svoj i živote drugih ljudi nema izgovora te je naša poruka mladima da preuzmu odgovornost i sačuvaju svoje zdravlje tako što će se zaštititi.

Prim.dr Tamara Anđelković, načelnica Službe za zdravstvenu zaštitu žena

0504

Dom Zdravlja Kraljevo © 2014